Žinių centras

20. 06
2012

Komercinio nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2012 m. I pusmetis

Po poros kainų kritimo, neužimtumo didėjimo ir netikrumo metų, spartesnio 2011 m. ekonomikos augimo sustiprinti teigiami rinkos dalyvių lūkesčiai lėmė išaugusį komercinio nekilnojamojo turto rinkos aktyvumą 2011 m. pabaigoje ir 2012 m. pirmajame pusmetyje.

Atsigaunantis vidaus vartojimas, gerėjantys užsienio ir vidaus prekybos rezultatai palaipsniui didino prekybinio, sandėliavimo bei administracinio ploto poreikį ir mažino pasiūlos ir paklausos disbalansą. Tai padrąsino nekilnojamojo turto vystytojus imtis suplanuotų ir naujų projektų įgyvendinimo.

Atsisiųsti