Naujienos

09. 04
2013

5.16 ha teritorijos Glatkiškių k. vietos potencialo įvertinimas ir vystymo koncepcijos parengimas

Atlikta 5,16 ha teritorijos prie A2 magistralės Glatkiškių k.,Vilniaus r. galimybių studija.